15. sep, 2015

Gijs op Prinsjesdag

Mijn grote vriend Gijs is lid van het Cavalerie Ere-Escorte van Zijne Majesteit de koning, Daarom mocht hij op Prinsjesdag meelopen in de stoet. We zijn allemaal super trots op hem!